SAMPO Festival 2023 – yhteistyö ukrainalaisten nukketeatterintekijöiden kanssa

May 8, 2024 8:12 am Published by

The Sixth Sense / Kuudes aisti

Kolmen festivaalin yhteinen kansainvälinen projekti osana SAMPO Festivaalia vuonna 2023

SAMPO Festivaali oli vuonna 2023 mukana kansainvälisessä yhteistyössä, jonka ansiosta festivaalilla toteutetaan nuoren ukrainalaisen teatterintutkijan ja nukketeatteriohjaajan Kateryna Lukianenkon projekti “Kuudes aisti”. Projekti tutkii moniaistisen teatterin muotoa ja kehittää inklusiivisia esityksiä, jotka sekä näkevät että sokeat katsojat, aikuiset ja lapset voivat yhtä lailla ymmärtää.

“Kuudes aisti” on Lukianenkon osana opetustyötään Kiovassa teatteriyliopistossa (Kyiv National I. K. Karpenko – Kary University of Theatre, Cinema and Television) käynnistämä esittävän taiteen tutkimusprojekti, jonka esityksissä näkevien katsojien silmät on sidottu, jotta kaikki voivat nauttia esityksestä samalla tavalla. Projektin esitykset on suunnattu sekä aikuisille että lapsille. Katsojia pyydetään käyttämään kaikkia viittä aistia (5D-teatteri, kuten ukrainalaiset lapset sitä kutsuivat) löytääkseen “kuudennen aistin”, joka voi tehdä ihmisistä tasa-arvoisia katsojina heidän vammoistaan riippumatta. Maku-, haju-, tunto-, kuulo- ja visuaalinen aisti ovat yhtä lailla läsnä: ”Sixth Sense” on aistien ja aistimusten esitys.

Tämän projektin ansiosta monet ihmiset ovat päässeet teatteriin ensimmäistä kertaa. Lisäksi projekti näyttää esittämisen täysin eri näkökulmasta: näyttelijä ei ole enää tarkkailtava kohde, vaan hänen on pyrittävä löytämään uusia työkaluja ja strategioita kommunikoidakseen ja ollakseen yhteydessä yleisöön.

“Kuudes aisti” toteutettiin kansainvälisessä yhteistyössä kolmen festivaalin kesken taiteilijaresidenssinä. SAMPO Festivaali on yksi toimijoista, ja lisäksi mukana ovat Italian Ravennassa toukokuussa 2023 oleva festivaali Arrivano dal Mare! sekä Slovenian Mariborissa järjestettävä Summer Puppet Pier, jonka ohjelmassa projekti on elokuussa, juuri ennen SAMPO Festivaalia.

Projektin aikana toteutettiin Lukianenkon kuratoima ammattimainen mestarikurssi kaikilla kolmella festivaalilla. Sen lopputuloksena nähtiin lyhyitä esityksiä, jotka on tarkoitettu erityisesti sokeille ja näkövammaisille. Lisäksi Lukianenkon tutkimus käännettiin ja julkaistiin englanniksi, italiaksi, suomeksi ja sloveniaksi. Projekti on EFFEA European Fund for Emerging Artists -voittaja, ja sitä valvoo kansainvälisen nukketeatterijärjestö UNIMA:n puolesta Daria Ivanova.

Kateryna Lukianenkon mestarikurssi ”Kuudes aisti” järjestettiin Helsingissä festivaalin aikana. Sen lopputuloksena Annantalolla ja Oodissa nähtiin yhteensä kuusi demoesitystä, joiden vastaanotto oli innostunutta.

Lue lisää Kateryna Lukianenkon EFFEA-residenssistä: EFFEA Residencies Generation #1

EFFEA – European Fund for Emerging Artists 

Projektin kotisivut (ukrainaksi): Sixth Sense Theatre

 

Kuvia Sixth Sense -projektin esityksestä “Who Grows In The Park?”

The Sixth Sense

A joint international project as a part of SAMPO Festival 2023

SAMPO Festival was involved in an international co-operation that brought the young Ukrainian researcher and director Kateryna Lukianenko to Helsinki for SAMPO Festival. The project, called “The Sixth Sense” explores the sensory theater format to develop inclusive performances where everything can be understood by sighted and blind spectators, adults and children.

The project was initiated by Lukianenko in Kyiv as a part of her research and teaching at the Kyiv National I. K. Karpenko – Kary University of Theatre, Cinema and Television. The performances are open to all types of spectators,  adults and children, who are blindfolded so that everyone can enjoy the show in the same way. Spectators are invited to use all five senses (a 5D theater, as children in Ukraine called it) to discover a “sixth sense” capable of making people equal as spectators despite their disabilities. Taste, smell, tactile, auditory and visual sensations are involved in the representations: it is a performance of sensations.

Thanks to this project, many people have had the opportunity to access the theater for the first time. Furthermore, this project shows acting from a completely different perspective where the actor is no longer someone to be observed, but has to strive to find new tools and strategies to communicate and connect with the audience.

Sixth Sense Theater starts from this research project and is structured as an international collaboration between SAMPO Festival, the Arrivano dal Mare! Festival in Ravenna, Italy, and Summer Puppet Pier in Maribor, Slovenia, under the supervision of Daria Ivanova (UNIMA Union Internationale de la Marionnette). The project involved the creation, in the three Festivals, of a professional masterclass curated by Lukianenko which was followed by three outcomes open to the public, specifically to the blind and visually impaired. Furthermore, the translation and publication of Lukianenko’s research in English, Italian, Finnish and Slovenian will be carried out. The project is winner of EFFEA European Fund for Emerging Artists.

Kateryna Lukianenko held the master class in Helsinki during the festival. As its result, six open demo presentations took place at Annantalo and Oodi before an enthusiastic audience.

 

Read more about Kateryna Lukianenkos residency: EFFEA Residencies Generation #1

EFFEA – European Fund for Emerging Artists 

Homepage of the project (in Ukrainian): Sixth Sense Theatre

 

 

 

 

Categorised in:

This post was written by anna